Cursos de formación
DELEGADA CASTILLA LA MANCHA
Vicenta Piqueras Alonso
Enginyer Tècnic Agrícola
T: 651586476
DELEGATS A CATALUNYA
Toni Juclà Colom
Educador ambiental
tjucla54@yahoo.es

Toni Canadell Arnaus
T: 608 774 848
www.Jardiviu.com
Xavier Pujolàs i Ardèvol
Enginyer Tècnic Agrícola
Educador Ambiental i Naturalista
xpujolas@llinarsdelvalles.cat
DELEGADES A BALEARS

DELEGADA A EIVISSA I FORMANTERA


Rosalina Marí Ribas
Enginyer Agrònom 
Tel.: 649199115
r_mariribas@hotmail.com
DELEGADA A MALLORCA i MENORCA


Sabina Caballero de Segovia
Administradora Diseños Parades en Crestall S.L.
info@gasparcaballerodesegovia.net
DELEGADA EN COMUNITAT DE PAÍS BASC/EUSKADI
Aitziber Alcudia Soriguren
Técnica superior en gestión y organización de los recursos naturales y paisajísticos
Tel: 667327384
www.huertasbihotzabaratzeak.com
aitziberalcudia@gmail.com

Vols un hort a casa?
Contacta amb nosaltres.
Mail: info@gasparcaballerodesegovia.net


Miractiva & Fundición Gráfica