Agricultura ecológica


Conrear la terra per a obtenir els seus fruits és una pràctica portada a terme per la humanitat des de fa milers d'anys. L'home ha sabut viure en la terra i de la terra, formant part dels seus ecosistemes i contribuint, amb la seva activitat i l'activitat agrícola, al cicle elemental de la vida. La terra rep la vida i els aliments de les plantes, animals i persones que al seu torn viuen d'ella. Aquest cicle fa que la horticultura sigui una pràctica sagrada i elemental per a entendre la vida com a tal i la nostra existència en la terra.

No obstant alguna cosa que els agricultors sempre havien fet sent respectuosos amb la terra, finalment per diverses causes l'home ho ha desvirtuat en pro dels interessos d'uns pocs. La introducció dels cultius convencionals en un model de mercat capitalista presenta un escenari on La terra se sobre-explota, es desvirtuen els productes de temporada, es manipulen i alteren genèticament les llavors, s'usa i abusa de productes químics i pesticidas i es trenquen els cicles d'alimentació i els ecosistemes. Per tant, l'agricultura convencional és una agricultura desnaturalizada i insostenible que castiga la terra i no assoleix obtenir d'ella els fruits que mereix la humanitat, els ecosistemes i cadascun de nosaltres.
Filosofía de vida


L'agricultura ecològica està basada en el cultiu de les plantes sense l'ús de productes químics de síntesis i assegurant-se que les seves llavors no hagin estat manipulades genèticament. La horticultura ecològica és una manifestació clara en la lluita per un món millor, és voler fer productes sans i 'organolèptics', és a dir, amb color, olor i sabor, com antigament que una poma sabia a poma i un préssec sabia a préssec. L'horticultura ecològica és respectar el cicle elemental de la vida, és respectar altres vides i respectar-se a un mateix, és negar-se a contaminar el sòl amb verís químics, és tornar a entendre la naturalesa i la nostra existència en ella. És un model sostenible, rendible i potenciador de l'economia local, és tornar als productes de temporada, al mercat i al consum responsable. L'agricultura ecològica no és només una forma de cultiu, és una filosofia de vida, una actitud de pensament i una volta als nostres orígens, aquells que van durar milers d'anys i que semblava que havíem oblidat.


Top
Miractiva & Fundición Gráfica